Renovera Lekutrustning & Lekplatsbesiktning

Att ha en säker lekplats är extremt viktigt både för lekplatsens kvalité men självklart även för barnens säkerhet. När man renoverar en lekplats är det mycket att se över. Här får du tips på bra saker att tänka på när du ska renovera lekutrustning eller få hjälp med lekplatsbesiktning.

Renovera eller köpa lekplats – tips

Träd och buskar:

Är det några träd som ska tas bort eller grenar som behöver kapas? Är buskarna så pass stora att de skymmer sikten på lekplatsen så bör dessa trimmas. Det är även viktigt att inga träd står för nära lekutrustning så det inte finns någon risk för skador. Skapa en säker lekplats genom att trimma och kapa både buskar träd.

Satsa på hållbar lekutrustning:

Köp in robust lekparksutrustning som kräver minimalt med underhåll men håller i många år. Inte nog med att du kan spara pengar i det långa loppet, hållbar lekplatsutrustning är av högre kvalitet och därmed även säkrare för barnens lek. Det finns flertalet leverantörer av lekplatsutrustning som primärt riktar sig mot skolor, förskolor och allmänna ytor. Nedan listar vi tre av Sveriges främst leverantörer med stora sortiment av högkvalitativ och hållbar utrustning:

Lägg ett fallunderlag:

Underlaget är viktigt på lekplatser – det är stor risk att barn ramlar. För att minimera eventuella skador bör ni välja ett fallskyddsunderlag. Även här hittar du bra produkter hos de stora leverantörerna. Ta en närmare titt på fallunderlag hos CADO.se där du kan köpa träflis till lekplatsen.

Även på Unisport.com hittar du ett brett utbud av fallunderlag för olika typer av miljöer och användningsområden – med fokus på lekplatsen. Välj mellan gummi och konstgräs som fallskydd att säkra upp lekplatsen med.

Låt experterna bygga lekplats:

Ta hjälp av en professionell lekplatsleverantör som CADO när du ska bygga lekplats eller göra en större renovering. Genom att köpa lekplats – både utrustning och installation – från samma en erfaren och certifierad lekplatsleverantör kan du vara säker på att lekplatsen uppfyller gällande regler.

Lekplatsbesiktning

När man renoverat eller monterat en lekplats är det viktigt att den besiktigas före användning. Den första lekplatsbesiktningen som utförs är en installationsbesiktning. Flera företag erbjuder tjänster inom lekplatsbesiktning och kan utföra en installationsbesiktning.

Kontroll under lekplatsbesiktning

Det är flera punkter som kontrolleras vid en lekplatsbesiktning. Punkterna som kontrolleras är följande:

  • Stötdämpande underlag
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utstickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd
  • Krav på underhåll
  • Tillgänglighet

Är det så att det finns anmärkningar på lekplatsen efter besiktningen behöver dessa åtgärdas. Anmärkningarna graderas i en tregradig skala: A-fel, B-fel eller C-fel

  • A-fel: Innebär att det finns stor risk för allvarlig skada. Felet bör åtgärdas omgående och lekplatsen bör spärras av tills vidare.
  • B-fel: Stor risk för mindre skada. Bör åtgärdas inom en snar framtid.
  • C-fel: Mindre risk för skada. Felet behöver inte åtgärdas omgående utan när tillfälle ges.

Läs mer om regler för lekplatser på Boverket.se