Lekplatsrenovering & lekplatsbesiktning

Att ha en säker lekplats är extremt viktigt både för lekplatsens kvalité men självklart även för barnens säkerhet. När man renoverar en lekplats är det mycket att se över.

Renovera för att få en ny, säker och rolig lekplats

Träd och buskar: Är det några träd som ska tas bort eller grenar som behöver kapas? Är buskarna så pass stora att de skymmer sikten på lekplatsen så bör dessa trimmas. Det är även viktigt att inga träd står för nära lekutrustning så det inte finns någon risk för skador. Skapa en säker lekplats genom att trimma och kapa både buskar träd.

Byt ut lekredskap: Se alltid över de befintliga lekredskapen på lekplatsen. Är det några som ska behållas? Behöver några redskap restaureras eller behöver ni köpa in nya redskap? På Lappset.se kan man köpa in nya lekredskap för att skapa en rolig lekplats.

Se över marken: Behöver det läggas nytt grus? Är det säkert underlag under lekredskapen? Finns det stubbar som behöver tas bort? Detta är även det saker som behöver ses över på marken för att se till att bibehålla en säker lekplats.

Hyr in proffs: Låt experterna hjälpa till. Att renovera en lekplats kan låta enkelt men det blir lätt väldigt mycket jobb. Playcare.se erbjuder tjänster när det kommer till att renovera och montera lekplatser för att bilda en känsla av trygghet samtidigt som man erbjuder barnen en "ny" och rolig lekplats efter renovering.

Lekplatsbesiktning

När man renoverat eller monterat en lekplats är det viktigt att den besiktigas före användning. Den första lekplatsbesiktningen som utförs är en installationsbesiktning. Playcare erbjuder tjänster inom lekplatsbesiktning och kan utföra en installationsbesiktning.

Kontroll under lekplatsbesiktning

Det är flera punkter som kontrolleras vid en lekplatsbesiktning. Punkterna som kontrolleras är följande:

  • Stötdämpande underlag
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utstickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd
  • Krav på underhåll
  • Tillgänglighet

Är det så att det finns anmärkningar på lekplatsen efter besiktningen behöver dessa åtgärdas. Anmärkningarna graderas i en tregradig skala: A-fel, B-fel eller C-fel

  • A-fel: Innebär att det finns stor risk för allvarlig skada. Felet bör åtgärdas omgående och lekplatsen bör spärras av tills vidare.
  • B-fel: Stor risk för mindre skada. Bör åtgärdas inom en snar framtid.
  • C-fel: Mindre risk för skada. Felet behöver inte åtgärdas omgående utan när tillfälle ges.

Läs mer om regler för lekplatser på Boverket.se